top of page

Informace pro klienty - ČNB

Vázaný zástupce Fair-Finance s.r.o., IČ: 06843620, jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní spoření, úvěry a investice. Bližší informace získáte na https://www.brokertrust.cz/pro-klienty.

bottom of page